Vostochny

InterRail Service LLC
23, Vnutriportovaya str., Vrangel-1
692941 Nakhodka, Primorskiy Krai
phone: +7 (4236) 66 54 14
fax: +7 (4236) 66 55 32
sales@interrail.ru
info.ru@interrail.ag

St. Petersburg

InterRail Service LLC
33 Voronezhkaya str., office 20-H
192007 St. Petersburg
phone: +7 812 331 22 42
fax: +7 812 331 22 42
sales@interrail.ru
info.ru@interrail.ag

Orenburg

Orentrans ZAO
Elevatornaya Str. 3a
460006 Orenburg
phone: +7 3532 57 20 76
fax: +7 3532 79 39 87
orentrans@mail.ru
https://www.interrail.ru/

Moskau

UralRail LLC
5/6, Nizhnaya Krasnoselskaya str.
107140 Moscow
phone: +7 495 737 37 13
fax: +7 495 767 18 68
info.ru@interrail.ag

Moskau

InterRail Service LLC
5/6, Nizhnaya Krasnoselskaya str.
107140 Moscow
phone: +7 (495) 737 37 13,
937 59 27
fax: +7 (495) 737 37 15
sales@interrail.ru
info.ru@interrail.ag

Ekaterinburg

InterRail Service LLC
office 21, 17 bld. Marata str.,
620034 Ekaterinburg
phone: +7 (343) 359 28 85
fax: +7 (343) 245 50 04
sales@interrail.ru
info.ru@interrail.ag

Chelyabinsk

InterRail Service LLC
4/1, Troitskiy Tract
454054 Chelyabinsk
phone: +7 495 9375927 ext 270, (919) 3300006,
fax: +7 495 737 37 15
sales@interrail.ru
info.ru@interrail.ag