Vostochny

InterRail Service LLC
23, Vnutriportovaya str., Vrangel-1
692941 Nakhodka, Primorskiy Krai
phone: +7 (4236) 66 54 14
fax: +7 (4236) 66 55 32
sales@interrail.ru

Moskau

InterRail Service LLC
5/6, Nizhnaya Krasnoselskaya str.
107140 Moscow
phone: +7 (495) 737 37 13,
937 59 27
fax: +7 (495) 737 37 15
sales@interrail.ru

Ekaterinburg

InterRail Service LLC
office 21, 17 bld. Marata str.,
620034 Ekaterinburg
phone: +7 (343) 359 28 85
fax: +7 (343) 245 50 04
sales@interrail.ru

Chelyabinsk

InterRail Service LLC
4/1, Troitskiy Tract
454054 Chelyabinsk
phone: +7 495 9375927 ext 270,
(919) 3300006,
fax: +7 495 737 37 15
sales@interrail.ru